BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, 19 February 2009

katha for Your birthday ,Your individual Buddha


Ta Wai Net
Birthday fall on Sunday & Monday
Katha:
U Tay Ta Yat
Jak Ku Ma A Ka
Ra Cha Ha Ris Sa Wan
No Pa Ta Wip
Pa Pa So Tang
Tang Na Ma Sa Mi.

Sai Yat
Birthday fall on Tuesday
Katha:
Ya Sa Nu
Pa Wa Toh
Yak Kha
Nay Wa
Tas Sen Thi
Ping Sa Nang
Yam Hi
Jay Wa Nu Yun Chan Toh
Rat Tin Ti Wa Ma Tan Ti Toh
Su Khang
Su Pa Ti
Sut To
Ja Pa Pang
Kid Ji Na
Pas Sa Ti
A Wa Ma Thi
Ku Noo Pay Tang
Pa Rit Tan
Tam Pa Na Ma Say

Oom Bath
Birthday fall on Wednesday
Katha:
Sappa See Wa Cha Tee Nang
Tip Pa Man Tra Ta Kang
Yan Na Say Ti
Vi Sang Ko Rang
Say San Ja Pi
Pa Ris Sa Yang
A Nak Ket Tam Hi
Sap Pat Ta
Sap Pa Ta
Sap Pa Pa Ni Nang
Sap Pa So Pi
Ni Wa Ray Ti
Pa Rit Tan
Tam Pa Na Ma Say

Sa Ma Thi
Birthday fall on Thursday
Katha:
Poo Rain Tam
Po Thi Sam Pa Ray
Nip Pat Tang
Moh Ra Yo Ni Yang
Sang
Wi Hi Ta Rak Khang
Ma Ha Sat Tang
Wa Nay Ja Ra
Ji Ras Sang
Wa Ya Man Ta Pi
Nay Wa
Sak Khing Su
Kan Hi Tung

Ram Phueng
Birthday fall on Friday
Katha:
Ap Pa San Nay Hi
Na Tas Sa
Sa Sa Nay
Sa Thu
Sam Ma Tay
A Ma Nus Nay Hi
Jan Dhay Hi
Sa Taa
Kip Pi Sa Ga Ri Pi
Pa Ri Sa Nan Ja
Tas San Nang
Ma Hing Sa
Ya Ja Kut Ti Ya
Yan Tay Say Hi
Ma Ha Vee Ro
Pa Rit Tan Tam Pa Na
Ma Hay

Nak Prok
Birthday fall on Saturday
Katha:
Ya Toh Hang
Pa Ki Ni
A Ri Ya Ya
Cha Ti Ya
Cha Toh
Na Pi Cha Na Mi
San Jit Ja
Pa Nang
Chee Wi Ta
Vo Ro Pay Ta
Ten Saj Jay Na
Sot Thi Tay Ho Tu
Cup Pas Sa

Way to worship:
Chant katha daily.
U may place your birth Buddha image on the head of bed.
In Thai, some devotee wrote their names on the back of their birth buddhas and place them in temple as believe that will support good fortune, lucky and prosperity.