BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Friday, 7 December 2007

暹茅真人道袍


暹茅真人道袍

此袍乃是本师到云南阴门洞之取真人身袍所制于铜符,
他有助于弟子
除小人,
增法护身,
本师真人之遗物有明显之助于钱仙助兴之法,
乃是六十五年之袍
奉请咒:
金利沙马哟
利利坤马沙
(jin li sha ma you li li kun ma sha )
忌吃