BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Friday, 7 December 2007

暹茅 真人旧钞


暹茅真人旧钞

本师将真人旧钞,
就是压棺材的钱也就是发财钱,
本师火化,
好让弟子们都可偏财如意,
正财顺利,横财不漏,
好事自然来,
信不信由你.
本师找真人遗物以二十年之久,
终于给本师找到,
望弟子信女们发点财.

咒语:
钱找钱
钱仙找我灵艺多华
沙利金沙如华

( qian zhao qian qian xian zhao wo ling yi duo hua sha li jin sha ru hua weng )

望弟子每天念三次必有回报

忌吃: 牛 端 龟 蛙 鲤
必能达成自感